XU HƯỚNG BẤT ĐỘNG SẢN VEN SÔNG ĐỘT PHÁ TẠI SÀI GÒN. SĨ PHÚ TV.