VTV7 | Follow us | Food | Ăn bánh cuốn có ngon không nhỉ?