VN Sports 24/10 | Filip Nguyễn gặp khó khi nhập tịch VN, Văn Hậu trước cơ hội lớn đá chính ở Hà Lan