Viện trưởng Tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri vụ Hồ Duy Hải – PLO