Về làm bí thư Hà Nội, Vương Đình Huệ chuẩn bị cho vị trí thủ tướng?