U xơ tử cung là gì, chữa u xơ tử cung thế nào GS.TS Nguyễn Đức Vy