U xơ tử cung – Hậu quả khôn lường nếu ko chữa trị kịp thời