Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Tập 10 – Thang Máy Vệ Tinh, Tắm Biển Ngoài Vũ Trụ