Triệu tấm lòng tôn vinh nghề cao quý tại đêm nhạc “Danisa – Món quà hoàng gia tôn vinh nghề cao quý”