Trên Tay Quần Tất Nhật Muji – che khuyết điểm chân cực tốt