Trang phục biểu tượng Việt Nam xuất hiện ILUMIA Thiên nữ áo dài – Gái Việt Nam có điệu k?