TP Hồ Chí Minh cách ly hơn 1.000 dân ở chung cư Hòa Bình