Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội