Tin Tức VTV24 – Ngày 12/12/2016: NHỮNG BỨC ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA LOẠT TRẬN CUỐI TUẦN