Tiểu Long Nữ MiDu và PuKa đòi nam vương "Cởi áo" trên sân khấu Người Bí Ẩn