THVL | Làng hài mở hội – Tập 12: Giang hồ tứ trụ – Đội Xém cười