Thí sinh muốn hết mập để mặc áo dài, đầm Nguyễn Trãi | Bước nhảy ngàn cân 2017