Thầy Dư Quang Châu hướng dẫn chữa đau thần kinh tọa, Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo Y MAO MẠCH, Munich 2016