Thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn | FBNC TV Giờ Tin Sáng 23/11/19