Thách Thức Danh Hài mùa 2 | Cô giáo trăm triệu Thúy An gây bất ngờ đêm Gala