Tập bò: Kỳ lạ bài tập chữa bệnh xương khớp, thoát vị đĩa đệm