STV -Diện tích trồng mít Thái tăng nhanh ở Sóc Trăng