Sở thú Dallas chào đón khỉ đột con có nguy cơ tuyệt chủng (VOA)