Sơ chế cá ngựa tươi (Hải Mã) – vị thuốc bổ thận tráng dương