Số 12 – Chữa Bệnh Trĩ – Bài thuốc và con số | Giải phẫu về " phẩm giá con người"| Lương y Kim hoàn.