Số 001_Hướng dẫn cắt may áo dài truyền thống cho bé | Phần 2- hướng dẫn cắt thân trước|Le fashion