Sau The Face Phí Phương Anh thành công, chi nửa tỷ mỗi tháng mua đồ