Sau cơn sốt, đất nền Đà Nẵng giảm giá sâu, nhà đầu tư liên tục cắt lỗ