"Phát hiện đỉa trong bánh cho trẻ em xuất xứ Trung Quốc"