Phản ứng của anh bạn Hàn Quốc bị ‘Thích’ Áo dài! 베트남 아오자이에 빠져버린 한국 친구의 반응!