Phần 6 HƯỚNG DẪN MAY HOÀN THIỆN ÁO DÀI – May thân áo và tay áo