Ông Thọ Làm Hến Xúc Bánh Đa Thơm Ngậy, Đậm Đà Hương Vị Đồng Quê | Fried Sour