Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư TP. HCM | THDT