NVX 155 sáng bóng trong bộ tem crom Racer | Motoshow 2