Những sự cố tái mặt khó đỡ khi đang livestream trên sóng truyền hình