Nhiều người ở "ổ dịch" Bar Buddha chưa được xét nghiệm | VTC Now