Nhạc phẩm Cho mướn đất 99 năm là bán nước hay Vân Đồn Phú Quốc Bắc Vân Phong.

0
23SHARE để mọi người cùng nghe & cùng xuống đường bạn nhé!
Nhạc phẩm mới nhất viết về câu chuyện CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM LÀ BÁN NƯỚC. Nhạc phẩm có tên Vân Đồn Phú Quốc Bắc Vân Phong.
Nhạc: Phạm Thiên Ân.
Lời: Phạm Quốc Thiều.

Đất Việt Nam không để bán đâu.
Đất Việt Nam ngàn đời cha ông để lại.
Cùng chung tay xây dựng nó đẹp hơn.
Cớ tại sao đảng đem bán cho tàu.
Đừng sợ chi ta cùng đứng lên.
Dù một giây, không để mất quê hương.

Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong.
đi xa mãi mãi biết đau quay về.
Ngày mai nước mất nhà tan.
Đảng này một lòng bán đi quê nhà.

Nước Việt Nam của người Việt Nam.
Nước Việt Nam ai đem bán cho tàu.
Từng ngày qua suốt bốn ngàn năm.
Ông cha ta đổ máu đắp đền.
Cùng một tay nắm lấy quê hương.
Đâu ngồi yên bằng lòng bán giang sơn
Đâu ngồi yên bằng lòng bán giang sơn.

Nguồn: https://colpop.net

Xem thêm bài viết khác: https://colpop.net/bat-dong-san

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here