Nhà mặt đường, 11m mặt tiền (Bán) tại Ngọc Sơn, Quang Thịnh, Lạng Giang #quandao88 #anculacnghiep88