Nhà đất KDC Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7 – Land Go Now ✔