Người Trung Quốc nhiễm virus Corona đầu tiên ở Việt Nam khỏi bệnh | VTC Now