Người đàn ông 15 năm ngồi quay bánh cuốn, bánh ướt cực ngon ở Sài Gòn – Phụ nữ sao khéo tay bằng