Ngon lạ món bánh cuốn lá dứa hiếm có 30 năm ở Sài Gòn