Nghìn khách sỉ lấy hàng VECO-Xưởng may quần áo trẻ em giá sỉ tại Quy Nhơn