NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ – ẢNH ĐỘNG 3D )

0
31NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ – ẢNH ĐỘNG 3D ) – ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG.
———————————————————————————————–
Welcome to Buddhist Chanting Buddhism Channel :
( Đăng ký Kênh để theo dõi Video Phật Giáo Mới Nhất )

———————————————————–
Kinh Tụng được ưa thích :
Chú Đại Bi ( Có chữ ) 21 Biến – Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng :

Sám Hối Tam Nghiệp :

Tuyển chọn các bài Kinh Sám hối do TT.Thích Trí Thoát Tụng :

Tổng hợp Kinh Tụng của Thượng Tọa Thích Trí Thoát :

———————————————————–

Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tất bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị , ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế .
Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế.
Đà ra đà ra địa rị ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da.
Hô lô hô lô ma ra ,hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na.
Bà dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra da tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô yết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.( 3 lần )
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )
———————————————————————————–

Nguồn: https://colpop.net

Xem thêm bài viết khác: https://colpop.net/giai-tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here