Ngày đầu hết cách ly xã hội, đường Sài Gòn lập tức đông đúc, quán ăn mở cửa, phố đi bộ tấp nập