Mẹo #3: xem ảnh gốc khi đang chỉnh sửa trên iPhone