MẶT TIỀN 15M NGUYỄN DU P8.TP TRÀ VINH CÓ THỔ GIÁ 2TY 0939840841 BONSAI TRÀ VINH