Man United 2-0 Man City | Khi thành Manchester nhuộm màu đỏ