Lời Xin Lỗi Diệu Kỳ – Mẹ ngăn cấm không cho con đi học đại học và sự thật đau lòng… | VTV9