Loa bluetooth BOSE mini JY-16 ( CHẾ THÊM PIN – ĐỘ LẠI ANTEN ) BẢN NÂNG CẤP CUỐI CÙNG